Firma Pepoż oferuje:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • sporządzanie dokumentów – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja PPOŻ, instrukcja przeciwpożarowa ogólna)
  • dobór i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż
  • nadzór firm w zakresie ochrony ppoż
  • reprezentowanie firm w trakcie kontroli

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) § 6.1 instrukcja PPOŻ musi być wykonana dla każdego obiektu lub części stanowiących osobne strefy – dla budynków użyteczności publicznej, mieszkania zbiorczego, magazynowych, produkcyjnych o kubaturze minimum 1000 metrów sześciennych, a także dla tych, w których występuje zagrożenie wybuchem. Przypominamy, że instrukcja przeciwpożarowa ogólna musi być aktualizowana co 2 lata, a także po każdej zmianie sposobu użytkowania budynku czy procesów, które modyfikują warunki PPOŻ.