Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – par. 3.3)

Naszą ofertę kierujemy zarówno do odbiorców indywidualnych, którzy używają gaśnic domowych, czy gaśnic samochodowych, jak i firm o różnej wielkości, gdzie konieczne jest stosowanie profesjonalnych gaśnic.