Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, sprzęt oraz doświadczenie do przeprowadzenia prac konserwacyjnych hydrantów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie hydrantów w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Hydranty służą do gaszenia pożarów grupy A, umożliwiają  dogodne gaszenie ewentualnego pożaru z większych odległości niż gaśnice.